If you made any changes in Pure, your changes will be visible here soon.

Research Output 1980 2019

Filter
Comment/debate
2017

Vitaliy sushchansky

Artamonov, V., Artemovych, O., Bahturin, Y., Banakh, T., Bartholdi, L., Bezushchak, O., Bondarenko, I., Ceccherini-Silberstein, T., Drozd, Y., Futorny, V., De Giovanni, F., Grigorchuk, R., Hołubowski, W., Ivanov, S., Kashu, A., Kharlampovich, O., Khukhro, E., Kirichenko, V., Kurdachenko, L., Lavrenyuk, Y. & 23 others, Macedońska, O., Miasnikov, A., Nagnibeda, T., Nekrashevych, V., Oliynyk, A., Oliynyk, B., Olshanskii, A., Perestyuk, M., Petravchuk, A., Protasov, I., Romanovskii, N., Savchuk, D., Sapir, M., Semko, M., Shestakov, I., Sidki, S., Steinberg, B., Subbotin, I., Sysak, Y., Vyshensky, V., Zelmanov, E., Zhuchok, A. & Zhuchok, Y., Jan 1 2017, In : Algebra and Discrete Mathematics. 23, 2

Stevens Institute of Technology

Research output: Contribution to journalComment/debate

Group Theory
2012