Don’t judge toxic weeds on whether they are native but on their ecological effects

Zhenchao Zhang, Jian Sun, Miao Liu, Ming Xu, Yi Wang, Gao lin Wu, Huakun Zhou, Chongchong Ye, Dorji Tsechoe, Tianxing Wei

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Don’t judge toxic weeds on whether they are native but on their ecological effects'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology