Electric-Field Modulation of Interface Magnetic Anisotropy and Spin Reorientation Transition in (Co/Pt)3/PMN-PT Heterostructure

Ying Sun, You Ba, Aitian Chen, Wei He, Wenbo Wang, Xiaoli Zheng, Lvkuan Zou, Yijun Zhang, Qu Yang, Lingjia Yan, Ce Feng, Qinghua Zhang, Jianwang Cai, Weida Wu, Ming Liu, Lin Gu, Zhaohua Cheng, Ce Wen Nan, Ziqiang Qiu, Yizheng WuJia Li, Yonggang Zhao

Research output: Contribution to journalArticle

30 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electric-Field Modulation of Interface Magnetic Anisotropy and Spin Reorientation Transition in (Co/Pt)<sub>3</sub>/PMN-PT Heterostructure'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science